2017 novinky, zmeny

Toho roku prešiel PBM niekoľkými zmenami. Doteraz sme mali trate pomenované MTB 
a CROSS. Mnohím však názov CROSS spôsoboval dilemu, tak sme ju premenovali na 
ROAD. Dúfame, že takto bude každému zrejmé, na ktorej trati aký bicykel použiť. Trať 
ROAD vedie po nezmenenej línii, avšak MTB sa značne zmenila. Preto upozorňujeme 
všetkých Bikerov, aby si prezreli novú trať. Dĺžka trate sa znížila na 50 km, ale je na nej 
viac terénu. Toto má však za následok zvýšený počet kontrolných stanovíšť. Tie boli 
vytvorené tak, aby pri nich nebolo nutné zastaviť. Bude aj jeden spoločný Check-point, 
ktorý je zároveň aj občerstvovacou stanicou. Tu obe trate prejdú cez elektronický „koberec“ ,
 ktorý reaguje na čip umiestnený na štartovom čísle. Aj preto je veľmi dôležité, aby ste 
mali toto číslo riadne uchytené na riadítku. Číslo nie je povolené zalamovať, násilne ohýbať, 
ani prichytiť na rám a pod.  v cieli je nutné ho odovzdať. A na koniec – otvorili sme kategórie 
aj pre jazdcov na lehokolách (rekumbent) na trati ROAD. Zatiaľ bez vekových kategórií, len
ženy a muži zvlášť. Oni si pripevňujú štartové čísla na hrudník. 
Značenie:  MTB smerové šípky, tabule, pásky aj štartové čísla sú všetky oranžové. 
ROAD všetko v zelenom. Na MTB trati sú pásky len na teréne. Akonáhle je beton, alebo 
asfalt, pásky vystriedajú nastriekané šípky. Tabule sú len na nejednoznačných 
križovatkách.