Časovka

McLLOYD´S  PIKO-BIKE TIME TRIAL

Individuálna cestná a MTB časovka

Pretek je súčasne 1.kolom slovensko-maďarského, cezhraničného seriálu pretekov:

McLLOYD´S  SERIÁL ČASOVIEK. 

McL_LogoLabel_pos

Miesto konania : Komárno, Reštaurácia SISTAG, na nábreží Váhu, na začiatku cyklocesty Komárno-Kravany.

Termín : nedeľa, 6.mája 2018

Usporiadateľ: predajňa bicyklov PIKO-BIKE,

Komárno, Meštianska 3018, tel.: 0948 045115

Občerstvenie: V priestore štartu, v reštaurácií SISTAG.

Informácie:

https://www.facebook.com/Piko-Bike-TIME-TRIAL-716690405162874/

mail: cup@piko-bike.sk tel.:0948 045115, alebo osobne v predajni bicyklov PIKO-BIKE Komárno, Meštianska 3018

Časový harmonogram:

od 8:00 Prevzatie štartových čísel

10:00 Postupný štart v 1min. intervaloch

cca.14:00 Vyhlásenie výsledkov a tombola

Vekové kategórie:

Muži:

1. U17 14-16 rokov nar.2002-2004
2. U19 17-19 rokov nar.2000-2001
3. Elite 1 19-29 rokov nar.1989-1999
4. Elite 2 30-39 rokov nar.1979-1988
5. Master 40-49 rokov nar.1969-1978
6. Senior 1 50-59 rokov nar.1959-1968
7. Senior 2 60-69 rokov nar.1949-1958
8. Senior 3 70 a viac rokov nar. -1948

Ženy:

1. WU17 14-16 rokov nar.2002-2004
2. WU19 17-19 rokov nar.2000-2001
4. WElite 19-39 rokov nar.1979-1999
5. WMaster 40-49 rokov nar.1969-1978
6. WSenior 50 a viac rokov nar. -1968

Trať:

Trať vedie po cykloceste z Komárna do Žitavy a meria 15 km.

Štartovné:

12,- € Registrácia je platná až úhradou štartovného u organizátora. Úhrada je možná v hotovosti v predajni bicyklov PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018, alebo prevodom na účet:

SK45 7500 0000 0040 2089 3094 variabilný symbol: vaše meno a rok narodenia.

Zaplatené štartovné nie je možné prepísať na inú osobu. Štartovné pokrýva právo účasti na pretekoch, časomieru pomocou čipov, jedlo v priestoroch štart – cieľ, vyhodnotenie s výsledkovou listinou.

Prihlášky:

Počet účastníkov je obmedzený, maximálne 180, registrácia je možná len vopred on-line: http://my4.raceresult.com/94059/info?&lang=sk do polnoci 02.05.2018. Na mieste pretekov je registrácia možná len v prípade, ak niekto z predregistrovaných pretekárov oficiálne odriekne svoju účasť.

Všeobecné pokyny:

– Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť, podľa propozící a pri doržiavaní dopravných predpisov, ( zákon 8/2009 o cestnej premávke).

Každý účastník štartuje s riadne upevneným číslom, ktoré mu pridelí organizátor.

– Na hlave riadne upevnená prilba je povinná!

Časy štartu jednotlivých pretekárov určuje usporiadateľ v poradí, v akom sa registrovali.

– Pretekári z totožného klubu nemôžu štartovať za sebou. Vždy je medzi nich zaradený aspoň jeden pretekár z iného klubu.

– Je prísne zakázané zaradiť sa za iný dopravný prostriedok, či iného cyklistu (cyklistov)! Po celej dĺžke trate nie je povolené prijať cudziu pomoc. Taktiež nie je povolené ťahanie, či tlačenie iným cyklistom, alebo dopravným prostriedkom. Nie je povolené ani použitie sprievodného motorového vozidla! Bicykle vybavené pomocným elektromotorom nebudú ku štartu pripustené!

– Za prípadné nehody a zranenia, vzniknuté nedodržaním propozícií, alebo vyplývajúce zo zdravotného stavu, za technické problémy s bicyklom, ani za škody vzniknuté, alebo spôsobené účastníkom, organizátor súťaže nezodpovedá a nie je možné vymáhať od neho odškodné !

– Na podujatí je každý účastník povinný umiestniť reklamy, zabezpečené usporiadateľom, na svojom bicykli, príp. výstroji. Nesplnenie tohto bodu môže znamenať diskvalifikáciu.

Protesty je možno podávať do 10 minút po dojazde v písomnej forme, po zložení kaucie 10,- €.

Usporiadateľ si vyhradzujú právo zmeny týchto propozícií!


Vyhlásenie účastníka:

– Vyplnením online prihlášky dobrovoľne zdieľam svoje osobné údaje, súhlasím s ich spracovaním a zaradením do databázy usporiadateľa.

– Všetky filmové záznamy a fotomateriál, na ktorých som viditeľný/á, môže usporiadateľ použiť v tlačenej, alebo elektronickej forme, na marketingové účely, bez nároku na honorár.

– Štartujem v dobrom zdravotnom a fyzickom stave, s bicyklom v nezávadnom stave.

V nutnom prípade súhlasím so zásahom lekára a vyhoviem jeho inštrukciám.

– V prípade akejkoľvek škody, alebo nehody vyplývajúcej z porušenia vyššie uvedených bodov, resp. v prípade mojej neúčasti, nemám žiadne nároky na finančnú kompenzáciu. Za prípadné škody ktoré spôsobím svojím bicyklom inému účastníkovi, usporiadateľom, alebo iným osobám, preberám úplnú zodpovednosť a v plnej miere ich uhradím.

Odoslaním online registrácie toto vyhlásenie akceptujem a považujem ho, vzhľadom na moju osobu, za záväzné.

922-author-logo (Custom)gphoto-logo (Custom)tigeragon (Custom)  olymp (Custom)    olymp-center-logo4Mclloyds_grey