Propozície

Propozície

 
miesto konania: Komárno, Reštaurácia APÁLI (pri Mŕtvom ramene Váhu)
termín: 09.septembra 2018, v nedeľu
usporiadateľ: predajňa bicyklov PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018, tel.: 0948 045115
občerstvenie: na kontrolnom stanovišti voda, iontový nápoj, ovocie, müsli. V cieli možnosť zakúpenia teplej stravy v penzióne Apáli.
cieľ: Reštaurácia APÁLI
informácie: maraton.piko-bike.sk, www.facebook.com/piko.bike.maraton, mail:cup@piko-bike.sk, tel.:0948 045115, alebo osobne v predajni bicyklov piko-bike Komárno.

Časový harmonogram

7.30-10.00 Registrácia pretekárov
8.00-10.00 Postupný štart pretekárov v skupinkách, v 10 minútových intervaloch
cca 14.00 Vyhlásenie výsledkov a tombola

Kategórie

1.juniori chlapci do18 rokov nar.2000 a neskôr
2.juniorky dievčatá do18 rokov nar.2000 a neskôr
3.muži muži 19-39 rokov nar.1979-1999
4.ženy ženy 19-39 rokov nar.1979-1999
5.seniori muži 40-59 rokov nar.1978-1959
6.seniorky   ženy 40-59 rokov
nar.1978-1959
7.seniori II
muži 60 a viac rokov
nar.1958 a skôr
8.seniorky II
ženy 60 a viac rokov nar.1958 a skôr
9.rekumbent muži
muži bez rozdielu veku
10.rekumbent ženy
ženy bez rozdielu veku

Trate

CROSS – 47km
MTB – 50 km

Štartovné

Kategóra 1. a 2. na oboch tratiach 4,- €, predregistrovaní 2,-€                                                                                                     ostatné kategórie na oboch tratiach 6,- €, predregistrovaní 3,-€.

Registrácia je platná až keď dôjde k jej úhrade na účet organizátora, alebo v hotovosti v predajni bicyklov PIKO-BIKE. Na mieste pretekov už NIE JE MOŽNÉ uhradiť  zníženú čiastku za predregistráciu. Tu už prijímame len platby za riadne štartovné. Štartovné pokrýva prenájom štartového čísla, čipovú časomieru, lístok na tombolu, občerstvenie (voda, iontový nápoj, ovocie, müsli) na trati. V cieli je možnosť zakúpenia teplej stravy, v penzióne APÁLI.

Prihlášky

Do súťaže sa možno prihlásiť v deň pretekov,na mieste, alebo vopred on-line do polnoci 05.09.2018. Deti do 15 rokov musia prihlásiť ich zákonní zástupcovia!

Všeobecné pokyny

Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť! Odoslaním on-line prihlášky potvrdzuje, že je v dobrom fyzickom stave a berie na vedomie, že propozície i nižšie uvedený text sú pre neho /ňu záväzné. Za prípadné zranenia, technické problémy s bicyklom, ani za škody vzniknuté, alebo spôsobené účastníkom, organizátor súťaže nezodpovedá! Trať pretekov prechádza z časti po riadnej cestnej komunikácii v plnej prevádzke, preto je potrebné v týchto častiach dodržiavať pravidlá cestnej premávky, ( zákon č.8/2009 z.z.). Riadne upevnená prilba je povinná po celej trati! Ku štartu budú pripustení len pretekári s potvrdeným štartovým číslom a riadne upevnenou cyklistickou prilbou! Na celej trati pretekov nie je povolená žiadna vonkajšia pomoc vo forme ťahania, či tlačenia iným cyklistom, alebo iným vozidlom. Nie je povolené ani použitie sprievodného motorového vozidla. Pretekári, ktorí použijú vonkajšiu pomoc, alebo sa ich pomocníci budú pohybovať po trati motorovým vozidlom, budú z pretekov vylúčení. Bicykle vybavené pomocným elektromotorom nebudú ku štartu pripustené. Protesty je možno podávať do 10 minút po príjazde, v písomnej forme, po zložení kaucie 10,- €.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu v prípade nevyhnutnosti!

REGISTRÁCIA!