Propozície

Propozície

 
miesto konania: Komárno, Reštaurácia APÁLI (pri Mŕtvom ramene Váhu)
termín: 13.septembra 2020, v nedeľu
usporiadateľ: predajňa bicyklov PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018, tel.: 0948 045115
občerstvenie: na kontrolnom stanovišti voda, iontový nápoj, ovocie, müsli. V cieli možnosť zakúpenia teplej stravy v penzióne Apáli.
cieľ: Reštaurácia APÁLI
informácie: maraton.piko-bike.sk, www.facebook.com/piko.bike.maraton, mail:cup@piko-bike.sk, tel.:0948 045115, alebo osobne v predajni bicyklov PIKO-BIKE Komárno.

Časový harmonogram

7.30-10.00 Registrácia pretekárov
8.00-10.00 Postupný štart pretekárov v skupinkách, v 10 minútových intervaloch
cca 14.00 Vyhlásenie výsledkov a tombola

Trate:

ROAD 47 km   

RACE 57km   

MTB 50km

Vekové kategórie:

ROAD 47 km :

1.junior chlapci chlapci do 18 rokov nar.: 2001 a neskôr
2.junior dievčatá dievčatá do 18 rokov nar.: 2001 a neskôr
3.muži muži 19-39 nar.: 1980-2000
4.ženy ženy 19-39 nar.: 1980-2000
5.senior muži muži 40-59 nar.: 1979-1960
6.senior ženy ženy 40-59 nar.: 1979-1960
7.senior muži II muži nad 60 rokov nar.: 1959 a skôr
8.senior ženy II
ženy nad 60 rokov
nar.: 1959 a skôr
9.rekumbent muži
muži  bez rozdielu veku
10.rekumbent ženy
ženy bez rozdielu veku
11.e-bike muži
muži  bez rozdielu veku
12.e-bike ženy
ženy bez rozdielu veku


RACE 57km
:

1.felnőtt férfi férfiak 39 éves korig szül.: 1980 és később
2.felnőtt nő nők 39 éves korig szül.: 1980 és később
3.szenior férfi férfiak 40-59 szül.: 1979-1960
4.szenior nő nők 40-59 szül.: 1979-1960
5.szenior férfi II férfiak 60 éves kortól szül.: 1959 és korábban
6.szenior nő II
nők 60 éves kortól
szül.: 1959 és korábban

MTB 50km :

1.junior chlapci chlapci do 18 rokov nar.: 2001 a neskôr
2.junior dievčatá dievčatá do 18 rokov nar.: 2001 a neskôr
3.muži muži 19-39 nar.: 1980-2000
4.ženy ženy 19-39 nar.: 1980-2000
5.senior muži muži 40-59 nar.: 1979-1960
6.senior ženy ženy 40-59 nar.: 1979-1960
7.senior muži II muži nad 60 rokov nar.: 1959 a skôr
8.senior ženy II
ženy nad 60 rokov
nar.: 1959 a skôr

Štartovné

Juniori a juniorky 4,- €, predregistrovaní 2,-€

ostatné kategórie  8,- €, predregistrovaní 4,-€.

Registrácia je platná až keď dôjde k jej úhrade na účet organizátora, alebo v hotovosti v predajni bicyklov PIKO-BIKE. Na mieste pretekov už NIE JE MOŽNÉ uhradiť  zníženú čiastku za predregistráciu. Tu už prijímame len platby za riadne štartovné. Štartovné pokrýva prenájom štartového čísla, čipovú časomieru, lístok na tombolu, občerstvenie (voda, iontový nápoj, ovocie, müsli) na trati. V cieli je možnosť zakúpenia teplej stravy, v penzióne APÁLI.

Prihlášky

Do súťaže sa možno prihlásiť  on-line do polnoci 12.09.2018. Registrácia na mieste pretekov je možná len za zvýšené štartovné, v prípade voľných štartových čísiel s čipom. Deti do 15 rokov musia prihlásiť ich zákonní zástupcovia!

Všeobecné pokyny

Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť! Odoslaním on-line prihlášky potvrdzuje, že je v dobrom fyzickom stave a berie na vedomie, že propozície i nižšie uvedený text sú pre neho /ňu záväzné. Za prípadné zranenia, technické problémy s bicyklom, ani za škody vzniknuté, alebo spôsobené účastníkom, organizátor súťaže nezodpovedá! Trať pretekov prechádza z časti po riadnej cestnej komunikácii v plnej prevádzke, preto je potrebné v týchto častiach dodržiavať pravidlá cestnej premávky, ( zákon č.8/2009 z.z.). Riadne upevnená prilba je povinná po celej trati! Ku štartu budú pripustení len pretekári s potvrdeným štartovým číslom a riadne upevnenou cyklistickou prilbou! Na celej trati pretekov nie je povolená žiadna vonkajšia pomoc vo forme ťahania, či tlačenia iným cyklistom, alebo iným vozidlom. Nie je povolené ani použitie sprievodného motorového vozidla. Pretekári, ktorí použijú vonkajšiu pomoc, alebo sa ich pomocníci budú pohybovať po trati motorovým vozidlom, budú z pretekov vylúčení. Protesty je možno podávať do 10 minút po príjazde, v písomnej forme, po zložení kaucie 10,- €.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu v prípade nevyhnutnosti!

REGISTRÁCIA!