Trate

ROAD 47 km   

RACE 57km   

MTB 50km

Na trati MTB 50 môže dôjsť k menším zmenám, v závislosti od zmien podmienok v teréne. O možných zmenách sa informujte na mieste pretekov.